Dzisiaj : 09 Gru 2023

Imieniny : Wiesława Leokadii Joanny

-A A A+

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Koło nr 14 w Porąbce


Jego historia sięga roku 1971 kiedy to z grupy około 30 osób utworzono Gminne Koło zrzeszające członków z Bujakowa, Czańca, Miedzybrodzia Bialskiego, Kęt, Kobiernic i Porąbki.

Każdy następny okres działalności Koła przysparza mu nowych członków, aż w roku 1993 osiąga rekordową ilość 326 osób.

Ze względu na spore odległości zamieszkania członków od ,,Centrum’’ siedziby, 14 lipca 1987r. powstaje Koło nr. 23 w Czańcu. Przejeło ono wszystkich seniorów z tej miejscowości oraz kilku z pogranicza Kobiernic. Podobne działania w 1996 roku podjeło Międzybrodzie Bialskie przejmując do swojej organizacji seniorów rejestrowanych u nas.

Działalność statutowa Związku jest bardzo szeroka, a najważniejszym i podstawowym celem jest:

- poprawienie ich warunków socjalno-bytowych oraz uczestniczenie w życiu społecznym przez współdziałanie z organizacjami, administracją publiczną,                       samorządową, ze związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi, gospodarczymi i spółdzielczymi,

- organizowanie życia kulturalnego i artystycznego emerytów, rencistów i inwalidów,

- reprezentowanie ich interesów wobec władzy i administracji publicznej, samorządowej oraz popularyzowania ich problemów wśród społeczeństwa.

Oto formy pomocy jakie realizuje zarząd dla swoich członków:

- bezwrotne losowe zapomogi pieniężne,

- zaopatrywanie najbardziej potrzebujących w opał i odzież na zimę,

- pomoc w leczeniach specjalistycznych i uzyskaniu skierowań do sanatoriów,

- wręczanie podarunków z okazji 80 - tych, 90 - tych czy setnych urodzin,

- współpraca z PFRON w celu uzyskania dofinansowania lub refundacji leczenia sanatoryjnego.

Pierwszy lipca 1977r. jest dla Koła bardzo ważną datą. Tego dnia zostają przejęci przez Miejski Odział ZERiJ w Bielsku-Białej.Było to zresztą życzenie większości członków, gdyż już dawno pragneli wyjść z pod opieki Żywca.

Dużo przyjemnego czasu spędzają członkowie Koła na różnych uroczystościach, które przy ich organizacji wspierane są przez GOK, przedszkola, szkoły, Zarząd Okręgu w Bielsku-Białej i sponsorów.
Do nich należą: Dzień Seniora, Dzień Babci, Dzień Dziadka, Dzień Kobiet, Opłatek, Sylwester, pieczenie i grilowanie ziemniaków i kiełbasek, Andrzejki, Światowy Dzień Inwalidy.

Wiele przyjemności i duchowych przeżyć (choć koszty ponoszą sami emeryci) dają organizowane wyjazdy do Sanktuariów: Częstochowy, Lichenia, Kalwarii Zebrzydowskiej, Góry Św. Anny, Łagiewnik, Piekar, Wampirzyc i wiele innych.W niektórych miejscach byli kilkaktrotnie.

Niezapomniane przeżycia dają wycieczki turystyczno-krajoznawcze po kraju, jak: Ziemia Kłocka, Wrocław z Panoramą Racławicką, Beskid Żywiecki, Bieszczady, Góry Świętokrzyskie, Zakopane, Kraków, Wieliczka, Sandomierz, Warszawa, Cieszyn, Wisła, Czorsztyn, Krościenko, Szczawnica, Poznań, Opole, Kruszwica. Byli też w Czechosłowacji, Niemieckiej Republice Demokratycznej, Słowacji i na Węgrzech.Członkowie Związku angażują się w prace społeczno - użyteczne dla swojego środowiska, np.

- przy końcowych pracach porządkowych przy rozbudowującym Ośrodku Zdrowia w Porąbce,

- porządkują teren wokół remizy i Domu Kultury w Porąbce,

- wspierają budowę Szpitala Centrum Matki Polki w Łodzi,

- wspierają powodzian z 1997 roku.

Związkiem od założenia do dziś kierowali: Roman Droździk, Zbigniew Dudkiewicz, Jan Wykręt, Stefan Muś, Matylda Ciupek, Jan Wawak aż 18 lat i Antoni Butora. Nieocenioną pracę dla organizacji włożyli: Emilia Gałuszka, Jan Woźniak, Irena Walusiak oraz Kazimierz Gąsiorek i Romana Bułka jako honorowi sponsorzy.

Związek wraz ze swoimi członkami otwarty jest na wszelką współpracę ze środowiskiem. Aktywnie włączy się w jego wydarzenia zwłaszcza, że potencjał doświadczenia i wiedzy może być w dalszym ciągu przydatny społeczeństwu i rządzącym.