Dzisiaj : 16 Lip 2024

Imieniny : Mariki, Benity, Eustachego

-A A A+

Gminny Ośrodek Kultury w Porąbce

W skład struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce wchodzą: Domy Kultury w Bujakowie, w Czańcu, w Kobiernicach i w Porąbce. W każdym z Domów Kultury działają świetlice kulturalne pełniące między innymi rolę placówek opiekuńczo wychowawczych.

więcej  

- zajęcia plastyczne (każde sołectwo)
- makrama (każde sołectwo)
- nauka gry na różnych instrumentach (każde sołectwo)
- zespoły wokalno-muzyczne (każde sołectwo)
- Zespół Regionalny „PORĄBCZANIE”
- próby chóru „POTOK” w Czańcu i chóru „ZASOLNICA” w Porąbce
- próby orkiestry dętej z udziałem młodzieży i dorosłych - Dom Kultury w Porąbce
- sport i rekreacja dla dzieci i młodzieży (każde sołectwo)
W ramach działalności Gminnego Ośrodka Kultury wynajmowane są sale w Domach Kultury w Czańcu, w Kobiernicach i w Porąbce, z przeznaczeniem na imprezy prywatne, pokazy, występy artystyczne itp. Odpłatność z przedmiotowego tytułu uiszczana jest na konto Gminy w wysokości określonej zarządzeniem Wójta Gminy. 

Ponadto działalność Gminnego Ośrodka Kultury obejmuje:

- zajęcia instruktorskie
- imprezy cykliczne i okolicznościowe
- imprezy plenerowe, festyny
- imprezy współorganizowane ze stowarzyszeniami działającymi na terenie Gminy oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy tj. szkołami podstawowymi, przedszkolami
- zawody, turnieje, wystawy, konkursy
- redakcję gazetki gminnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  - - - - - organizację wypoczynku zimowego i letniego w ramach prowadzonych: AKCJI ZIMA, AKCJI LATO.

 

    Gminny Ośrodek Kultury w Porąbce
    ul. Rynek 22 | 43 - 353 Porąbka

      33 810 60 55