Dzisiaj : 21 Cze 2024

Imieniny : Alicji, Alojzego

-A A A+

Koło Gospodyń Wiejskich w Czańcu

Koło Gospodyń Wiejskich w Czańcu

Koło Gospodyń Wiejskich zostało założone w listopadzie 1948 roku z inicjatywy instruktorki rolnej byłego Starostwa Powiatowego w Bielsku – Białej- Krakowskiej, podczas szkolenia z zakresu upraw warzyw i ochrony roślin. Liczyło 42 osoby.

 W początkowych latach działalność Koła Gospodyń Wiejskich to praca na rzecz Sołectwa Czaniec, Gminy, Powiatu i Województwa, która przejawia się poprzez:

- wdrażanie nowych odmian warzyw, zbóż, ziemniaków i innych płodów rolnych oraz ich ochrona

- podnoszenie produkcji mleka, trzody chlewnej, bydła, drobiu i owiec

- zaopatrywanie gospodarstw w pisklęta

- prowadzenie kursów gotowania, pieczenia, kroju i szycia, haftu, szydełkowania

-organizowanie szkoleń rolniczych, spotkań z lekarzami

- upowszechnianie osiągnięć rolników i gospodyń wiejskich poprzez wystawy kulinarno – oświatowe

- organizowanie dożynek z wystawami płodów rolnych i rękodzieła

- udzielanie pomocy rodzinom wiejskim w wychowaniu dzieci i zapewnienia właściwego wypoczynku w dziecińcach

- propagowanie regionalnej tradycji kultury ludowej

KALENDARIUM KOŁA

- 1949r. Pierwszy raz zorganizowano w okresie żniw dziecińca dla 42 osób

- od 1953 r. zapoczątkowano organizowanie dożynek

- w 1974. Został założony zespól śpiewaczek, który brał udział w imprezach środowiskowych

- od 1975r. do 1990r. organizowano wieczorki taneczne dla młodzieży i osób starszych, wieczorki wigilijne, dni babci i dziadka, wieczorki dla seniora oraz spotkania dla osób samotnych. W tym okresie Koło liczyło 114 członkiń.

- od 1979r. Koło brało udział w konkursach lokalnych, rejonowych i wojewódzkich

- od 2004r. organizowano „gwiazdki”  dla ludzi ubogich, samotnych i niepełnosprawnych

- Koło aktywnie włączało się w prace charytatywne na rzecz ludzi potrzebujących (zbiórka pieniędzy dla powodzian w Lubszy, mieszkańców wsi Kociołki, których dotknęła klęska suszy, na Centrum Zdrowia Dziecka i Szpital Matki Polki

- 2015r. Koło włączyło się w aktywną pomoc przy organizacji jubileuszu 450- lecia Parafii Czaniec, zostały zebrane fundusze na dary kościoła.

29.12.2015r. na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym wybrano Barbarę Górka na Przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Czańcu, Marię Tolarczyk jako Zastępcę Przewodniczącej, Janinę Winiarczyk na Skarbnika oraz Czesławę Zontek, Marię Możdżeń, Marię Pawińską, Rozalię Błasiak i Antoninę Cibor jako Członkinie Zarządu

2015r. Panie z KGW zrealizowały zadanie publiczne 1 pn. "Aktywizacja Społeczna Seniorów Gminy Porąbka poprzez spotkania integracyjne kultywujące historię kulturę i działalność społeczną".

- dofinansowanie z Urzędu Gminy 2500 zł

- wydano 100 szt śpiewników

- wydano 50 broszur na 120 – lecie Kółka Rolniczego w Czańcu

2016r. – Zadanie Publiczne nr 2 pt. „Kulinarne Kulinaria”

- dofinansowanie z Urzędu Gminy 1750 zł

- zakupiono 6 strojów dla pań z KGW

Od 2016r. spotykamy się na wspólnym śpiewaniu pieśni patriotycznych, a także biesiadnych, regionalnych przy akompaniamencie akordeonu.

2016r. został odsłonięty i poświęcony Obelisk Św. Jana Pawła II na ul. Bratków, gdzie duży wkład pracy miało KGW Czaniec

2.07.2016r. panie z KGW wzięły udział w konkursie pn. „Danie oparte na makaronie”, konkurs odbył się w Międzybrodziu, zajęliśmy III miejsce i otrzymałyśmy puchar

3.09.2016r. KGW brało udział w konkursie „Kulinarne dziedzictwo” w Jaworzu

21.08.2016r. – Udział w Dożynkach Gminnych w Bujakowie

28.08.2016r. – Panie z KGW Czaniec gospodyniami na Dożynkach Parafialnych w Czańcu, a Gospodarzami byli Maria i Jan Sordyl.

2017r. – Zadanie publiczne nr 3 pn. „Aktywny Senior”

- dofinansowanie z Urzędu Gminy 2200 zł na wycieczki:

Pisarzowice – zwiedzanie ogrodów, Jeleśnia – Sopotnia Wielka – wodospad, Milówka – Kamesznica- Prusów, lato w Beskidzie Żywieckim

28.01.2017r.  Spotkanie Opłatkowe w Czańcu

27.08.2017r. Dożynki Parafialne w Czańcu

2018r. Zadanie publiczne nr 4 pn. „Kulinarne bogactwo”

- dofinansowanie z Urzędu Gminy 2300 zł

- KGW Czaniec prowadziło warsztaty pn. „Kulinarne bogactwo”

27.01.2018r. Opłatek Parafialny w Domu Kultury w Czańcu

14.04.2018r. Panie z KGW Czaniec przygotowały spotkanie pn. „Święcone jajko”, spotkanie to odbyło się w Domu Kultury.

2.09.2018r.Dożynki Parafialne w Czańcu

6.10.2018r. Jubileusz 70 - lecia KGW Czaniec

Przewodniczące KGW Czaniec w latach 1948-2020:

- Ludwika Niemczyk 1948-1953

- Katarzyna Rudzka 1953-1963

- Helena Pawińska 1963-1974

- Maria Tolarczyk 1974-1979

- Józefa Błasiak 1974-1985

- Maria Tolarczyk 1985-2015

- Barbara Górka 2015 do dziś

2019- Zadanie publiczne nr 5

- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn „Kwiaty polskie”

- dofinansowanie z Urzędu Gminy 2200 zł

- zakup blatów do stołów

8.03.2019r. Dzień Kobiet w KGW Czaniec, spotkanie połączone zostało ze sprawozdaniem rocznym.

Panie z KGW Czaniec z wizytą studyjną w Brukseli w dniach od 30.03 do 03.04.2019r.

Na zaproszenie Poseł do Parlamentu Europejskiego pani Jadwigi Wiśniewskiej w Belgii gościły panie z KGW Czaniec: Barbara Górka – Przewodnicząca KGW Czaniec oraz Wanda Migoda.

2.06.2019r. w Wilamowicach odbyła się kolejna edycja konkursu powiatowego „Kulinarne Dziedzictwo Powiatu Bielskiego”, tematem był Wielkanocny stół . W konkursie tym udział wzięło 33 Kół Gospodyń Wiejskich.

Panie z KGW Czaniec przygotowały wiele potraw w różnych kategoriach, natomiast w kategorii „Ciasta i desery” KGW Czaniec otrzymało I nagrodę oraz pamiątkowy dyplom za babkę wielkanocną.

W dniach 13-14.07.2019r. w Oświęcimiu odbyło się "Spotkanie z Tradycją"

XIII Przegląd Zespołów Regionalnych Kół Gospodyń Wiejskich, wystąpiło 56 zespołów. Gminę Porąbka reprezentowały dwa Koła: KGW Czaniec oraz KGW Bujaków.

1.09.2019r. Czaniec – Dożynki z bochnem chleba.

21.09.2019r. odbyła się Pielgrzymka do Rychwałdu

11.11.2019r. W Czańcu odbyły się Gminne Obchody Dnia Niepodległości. Podczas uroczystej akademii pani Maria Tolarczyk otrzymała Nagrodę Rady Gminy Porąbka pn.”Srebrna Róża ”.

2020r. – Zadanie publiczne nr6

- Kultura, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ”Kwiaty polskie etap II”

- dofinansowanie z Urzędu Gminy 2400 zł

- zakup blatów do stołów

6.01.2020r. – Ulicami Czańca przeszedł Orszak Trzech Króli, na zakończenie Orszaku KGW w Czańcu poczęstowało uczestników gorącym posiłkiem.

25.01.2020r. – Na sali widowiskowej Domu Kultury w Czańcu zorganizowano Opłatek Parafialny z udziałem Władz Gminy, Księży, organizacji społecznych oraz mieszkańców sołectwa Czaniec.

7.03.2020r. Odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze połączone z Dniem Kobiet.

Wybrano nowy Zarząd KGW Czaniec na następne 4 lata:

Barbara Górka – Przewodnicząca

Wanda Migoda – Zastępca Przewodniczącej

Janina Winiarczyk – Sekretarz

Henryka Pałosz – Skarbnik

Członkowie Zarządu:

Maria Możdżeń

Józefa Błasiak

Władysława Gałuszka

Komisja Rewizyjna:

Antonina Cibor

Maria Pawińska

Barbara Legut

Do reprezentowania w banku i zarządzania rachunkiem bankowym zostały wybrane następujące osoby:

Barbara Górka

Janina Winiarczyk

Henryka Pałosz