Dzisiaj : 09 Gru 2023

Imieniny : Wiesława Leokadii Joanny

-A A A+

Koło Gospodyń Wiejskich w Bujakowie

Historia działalności KGW w Bujakowie

KGW w Bujakowie została powołana do życia w 1948 r.

Od tego roku funkcję przewodniczących pełniło 11 Pań i tak:

Pani Foltyn Balbina

Pani Szlagor Zofia

Pani Maroszek Maria

Pani Jekiełek Teresa

Pani Marek Cecylia

Pani Zontek Władysława

Pani Zontek-Sułek Stefania

Pani Lubecka Maria

Pani Nawrot Jadwiga

Pani Pater Cecylia

Od 2019 roku funkcję przewodniczącej pełni Pani Kazimiera Jarzyna , a godnie zastępuje ją i wspiera zastępca Pani Łucja Wójcik.

Do najważniejszych wydarzeń z życia Koła należą:

  • W lipcu i sierpniu 1948 r. KGW organizuje pierwszy dzieciniec dla 38 dzieci chcąc w ten sposób pomóc kobietom wiejskim w czasie prac polowych –żniw. Organizują je przez trzy lata.
  • W grudniu 1951 r, na zebraniu Koła na wniosek Pani Zofii Szlagor zostaje podjęta uchwała o utworzeniu w Bujakowie Przedszkola. Po akceptacji złożonego wniosku w PPRN w Żywcu w czerwcu 1952 r. zostaje wydana decyzja o utworzeniu przedszkola od lipca 1952 r. Kierownikiem zostaje Pani Teresa Jekiełek,, która w następnym roku przez krótki okres czasu pełni funkcję przewodniczącej KGW i wspólnie z członkiniami Koła zabiegają o doposażnie przedszkola.
  • W początkowych latach do Koła należało wiele kobiet. Był to bardzo trudny okres dla kobiet wiejskich. Pod przewodnictwem KGW organizowane były dla kobiet i mieszkańców- kursy rolnicze z zakresu hodowli zwierząt, uprawy roślin kursy gotowani, szycia itp..
  • W marcu 1973 r. zostaje założony chór żeński „ŚWIT” przy KGW pod kierownictwem Pani Marii Wójcik, który działał przez 15 lat. Brał udział w każdych niemal uroczystościach gminnych, wiejskich a nawet powiatowych.
  • W 1977 r. przy Kółku Rolniczym w Bujakowie zostaje uruchomiony magiel, który obsługiwały Panie z KGW przez okres ok. 30 lat, a dochód przeznaczony był na działalność Koła.                                           Przez okres ok. 35 lat prowadziły wypożyczalnię naczyń w ten sposób pomagały mieszkańcom w organizowaniu rodzinnych uroczystości, a skromny dochód przeznaczały na potrzeby Koła i wypożyczalni. Organizowały i organizują wycieczki spotkania sylwestrowe-noworoczne, opłatkowe, z okazji Dnia Kobiet, Dnia Babci,    itp. Czynnie włączały się w organizowanie Święta Plonów, a obecnie Dożynek, które   uświetniają swoimi występami.

     W 2006 r. za twórczość z dziedziny kultury i sztuki zostały nagrodzone Srebrną Różą ufundowaną przez Wójta Gminy Porąbka.

   Biorą udział w corocznych konkursach kulinarnych organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, gdzie zdobywały zaszczytne miejsca nie wspomnę o pierwszych.

   W ostatnich latach wspólnie z organizacjami wsi Bujaków biorą udział w przygotowaniu Bujakowskiego Jarmarku   Bożonarodzeniowego, który coroczne odbywa się w grudniu.

   W ramach projektów pożytku publicznego biorą udział w warsztatach:

-rękodzieła artystycznego- koronkarstwo, które to prace były nagradzane,

-promują aktywny i zdrowy styl życia po "sześćdziesiątce", który cieszy się wielkim zainteresowaniem wśród kobiet .

-zachowanie dziedzictwa kulturowego, tradycji i folkloru wsi Bujaków – "STARODAWNE TEŻ MOŻE BYĆ PIĘKNE I SMACZNE"

-„Kwiaty polskiej wsi- wycieczka do wsi malowanej kwiatami" oraz warsztaty florystyczne połączone ze zbieraniem kwiatów polnych, z których były wykonywane wiązanki i kompozycje.

-Wracamy do tradycji zielarskich naszych babć. W warsztatach tych biorą udział  również osoby nie należące do KGW ( dzieci , mieszkanki Bujakowa).

Od kilku lat Odwiedzają członkinie KGW, które  z uwagi na chorobę nie mogą wychodzić z domu. Ostatnie czasy zorganizowały spotkanie w Domu Pomocy w Czernichowie spotkanie z kuracjuszami, gdzie przygotowały dla nich słodki poczęstunek i wspólne śpiewanie 

Wprowadziły trochę zmian w spotkaniach wtorkowych , raz w miesiącu mamy tzw. „Wesoły Wtorek” - uświetniony śpiewaniem pod batutą Pana Mariana i opowiadanie anegdot i ciekawych historii.

Spotkania w  pozostałe wtorki poświęcone są pracy.