Dzisiaj : 25 Maj 2024

Imieniny : Grzegorza, Urbana, Magdaleny

-A A A+

Świetlica kulturalna

 

fot
fot. fot

Opieką świetlicową objęte są dzieci z klas I-IV. Są to uczniowie, których rodzice pracują. Zajęcia świetlicowe odbywają się w godzinach 12.00 – 18.00. Dzieci są przyprowadzane ze szkoły wg wyznaczanego wcześniej harmonogramu. Zajęcia prowadzone w świetlicy są oparte o wcześniej przygotowany plan pracy świetlicy.

Opiekę nad dziećmi sprawuje Magda Szwajca.

Tematyka zajęć uwzględnia kalendarzowy układ roku oraz wynikające z niego święta i uroczystości. Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom po zajęciach lekcyjnych w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku i odrobienia prac domowych. Świetlica spełniając swą funkcję opiekuńczą stara się rozwijać umiejętności i uzdolnienia dzieci, wyzwalać ekspresję twórczą i kształtować sprawność ruchową. Staramy się, aby nasze zajęcia uczyły dzieci współdziałania w grupie i kształtowały umiejętność komunikowania się. Dzieciom przebywającym w świetlicy oferujemy uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć. Są to zajęcia:

 -plastyczne, techniczne

 - gry i zabawy ruchowe

- gry i zabawy dydaktyczne

- zajęcia integrujące grupę

-zajęcia dydaktyczne podnoszące i usprawniające możliwości intelektualne

- zajęcia audiowizualne (oglądanie bajek i filmów),

- zajęcia komputerowe

-zajęcia czytelnicze (wizyta w bibliotece)

-zajęcia kulinarne

-zajęcia sportowe na świeżym powietrzu

-zagadki, konkursy, quizy

W ramach działalności dydaktycznej świetlica umożliwiała uczniom odrabianie zadań domowych i pomoc uczniom słabszym w nauce. Wychowankowie świetlicy wykonują kartki okolicznościowe , tworzą bransoletki, prace obejmujące szeroko rozumiane rękodzieło, w tym m.in. quilling, scrapbooking, tilda, anioły z papieru , witraż, ceramika, masa solna, origami i wiele innych, wykonują dekoracje dostosowane do pory roku i świąt. Raz w tygodniu uczestniczą w zajęciach ceramicznych.

Uczniowie rozwijają logiczne myślenie poprzez m.in. uczestnictwo w grach logiczno-strategicznych. 

Zajęcia czytelnicze prowadzone przy współpracy z biblioteką w Kobiernicach są wspaniałą okazją do rozwijania kompetencji czytelniczych i zdobywania wiedzy.

Zajęcia sportowe dają uczniom możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego po zajęciach szkolnych, rozbudzają zainteresowanie różnymi formami aktywności fizycznej, pozwalają odpocząć i zregenerować siły.

W pracy dużą uwagę zwracamy na kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej, nawiązywania pozytywnych kontaktów interpersonalnych, umiejętności rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb, przekonań i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, umiejętności panowania nad emocjami, jak również na upowszechnienie zasad kultury osobistej, przestrzegania przyjętych zasad i norm zachowania się w świetlicy. Zwracamy szczególną uwagę na zachowania przejawiające się agresją fizyczną i słowną wśród uczniów oraz łamanie podstawowych zasad życia w grupie i społeczeństwie

Ponadto wychowankowie świetlicy biorą udział w konkursach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Porąbce.

Dużą popularnością cieszą się wyjazdy, które odbywają się w czasie ferii i wakacji.

Dzieci w czasie ferii wyjeżdżają na basen, do kina. Odwiedzają muzea, a także parki rozrywki.

Wakacje upływają pod znakiem bardzo licznych wyjazdów.

Podopieczni wraz z opiekunem angażują się w różnego rodzaju akcjach charytatywnych m.in. „Szlachetną paczkę”.

Świetlica zapewnia przez cały rok dzieciom ciepła herbatę i mały posiłek.