Dzisiaj : 16 Lip 2024

Imieniny : Mariki, Benity, Eustachego

-A A A+

Świetlica kulturalna

 

fot
fot. fot

 

           Świetlica kulturalna mieści się w Domu Kultury w Czańcu, czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 17.00. Opiekę nad dziećmi sprawuje Lucyna Dwornik.Na świetlicę uczęszcza od 20 do 25 dzieci.

Świetlica zapewnia pomoc i opiekę po zajęciach szkolnych. Odbywają się codziennie inne zajęcia oraz gry i zabawy rozwijające spostrzegawczość, refleks i myślenie przyczynowo – skutkowe.

Pomoc w rozwiązywania zadań domowych i problemów z nimi związanych. Dzielenie się własnymi planami spędzania wolnego czasu. Wykorzystanie gier planszowych i gry w ping ponga w organizowaniu wolnego czasu od zajęć szkolnych. Staramy się zapewnić różnorodność zajęć, jak zajęcia manualne: wykonanie zakładek metodą „decupage”, laurek, kartek świątecznych. Zajęcia dydaktyczno – umysłowe jak pisanie kart świątecznych, układanie życzeń jako wyraz naszego szacunku.

Odbywają się także zajęcia ruchowe, możliwość aktywnego spędzania czasu na boisku szkolnym w razie pogody skoki na piłce, gra w siatkówkę i piłkę nożną. Celem tych zajęć jest kształtowanie cech motoryki, pobudzanie do pracy mięśni nóg i prawidłowej postawy.

Staramy się, aby nasze zajęcia uczyły dzieci współdziałania w grupie, kształtowania wyobraźni, wrażliwości na kolor i poczucia piękna. Mamy zajęcia z książką, odbywają się one przy współpracy z biblioteką np.: „Światowy dzień książki” czy „Urodziny Kubusia Puchatka” , wspólne czytanie, malowanie i zabawa wraz z misiem.

Podczas ferii zimowych dzieci chętnie korzystają z tzw. „Akcji Zima” organizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Porąbce, wykazują wiele umiejętności łączenia wiedzy teoretycznej z praktyczną. Odbywają się wyjazdy na ścianki wspinaczkowe oraz wyjazdy na baseny, które działają na doskonalenie koordynacji nerwowo – ruchowej oraz ćwiczeń równowagi. W czasie „Akcji Lato” preferowane są również wyjazdy do kina i wycieczki na powietrzu, zabawy, które rozwijają wyobraźnię i poczucie piękna przyrody, zapoznanie się z terenem w okolicach miejsca zamieszkania. Oglądanie różnych ciekawych miejsc i aktywnego spędzania czasu podczas wakacji.

Ponadto dzieci biorą udział w konkursach organizowanych przez GOK w Porąbce. Korzystają z posiłku jaki świetlica zapewnia. Organizowane są zajęcia muzyczne prowadzone przez Teresę Romik. Dzieci uczą się  gry na keyboardzie i śpiewu. Z zajęć tych dzieci chętnie korzystają.

Zajęcia w  świetlicy cieszą się dużym zainteresowaniem wśród wychowanków.