Dzisiaj : 17 Sie 2022

Imieniny : Zanny, Mirona, Jacka

-A A A+

Regulamin funkcjonowania GOK w Porąbce w czasie epidemii

Regulamin
fot. Regulamin

W związku z wdrażaniem kolejnych etapów znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2 informujemy o stopniowym ograniczonym przywracaniu działalności Domów Kultury na terenie Gminy Porąbka.

Decyzja dotycząca zakresu funkcjonowania i szczegółowych zasad organizacji pracy w instytucji w obecnym reżimie sanitarnym została podjęta w porozumieniu z organizatorem zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22.05.2020 r. dotyczącymi funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce.

Prezentujemy ogólne zasady funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce w trakcie epidemii Covid-19 od dnia 1.6.2020 roku

Cel wdrażania procedur:

 1. kompleksowe, profilaktyczne działanie przeciwepidemiczne dostosowane do aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz regulacji i wytycznych rządowych;

 2. minimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa w związku z działalnością Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce;

 3. zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i współpracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce oraz odbiorców.

Obowiązujące zasady w Domach Kultury na terenie Gminy Porąbka od dnia 01.06.2020 r.

 1. Zachowanie dystansu społecznego.

 2. Obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt.

 3. Obowiązkowa dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu mających bezpośredni kontakt z osobami, które go użytkują.

 4. Weryfikacja uczestników zajęć: warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wyrażenie zgody na poddanie się mierzeniu temperatury ciała uczestnika zajęć przed wejściem na zajęcia zgodnie z poniższymi zasadami:

 • wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale jest warunkiem niezbędnym do dopuszczenia do zajęć,

 • zgoda jest wyrażana przez poddanie się czynności mierzenia temperatury,

 • dopuszczane do zajęć są wyłącznie osoby mające temperaturę poniżej 37 stopni Celsjusza,

 • mierzenie temperatury dokonuje prowadzący zajęcia lub upoważniony w tym zakresie pracownik GOK w Porąbce,

 • mierzenie temperatury dokonuje się termometrem bezdotykowym,

 • mierzenie temperatury przeprowadzane jest w stosunku do wszystkich uczestników zajęć, wyniki mierzenia nigdzie nie są notowane, rejestrowane ani zapisywane (ani w formie tradycyjnej-papierowej ani elektronicznej),

 • informacja, że osoba ma podwyższoną temperaturę przekazywana jest w sposób jak najbardziej dyskretny bezpośrednio i tylko tej osobie,

 • osoba mająca temperaturę powyżej 37 stopni Celsjusza nie może uczestniczyć w zajęciach,

 • w każdym przypadku występowania objawów mogących wskazywać na zakażenie wirusem COVID-19 (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności), uczestnik zajęć powinien zrezygnować z udziału w zajęciach i koniecznie zgłosić się telefonicznie do stacji sanitarno-epidemiologicznej.

 1. Zachowanie co najmniej 15 min. przerw między zajęciami.

 2. Wietrzenie grawitacyjne sal po każdorazowych zajęciach.

 3. Ograniczona liczba osób:

 • zajęcia indywidualne (prowadzący – uczestnik) z zakresu edukacji artystycznej w pomieszczeniu, z zachowaniem odległości co najmniej 2m i poddaniem dezynfekcji wszystkich przedmiotów mających bezpośredni kontakt z osobami, które je użytkują;

 • zajęcia grupowe – sale widowiskowe (max. 12 osób + 1 osoba prowadząca) chóry, zespoły, orkiestry, zajęcia możliwe tylko z podziałem na grupy, sekcje.

 1. Ograniczenie do minimum spotkań i narad wewnętrznych: spotkania powinny być przeprowadzone przy otwartych oknach, z zachowaniem odległości pomiędzy osobami (minimum 1,5 m); preferowany wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy z biurem GOK-u w celu ustalenia terminu spotkania.

 2. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający dziecko na zajęcia nie mają wstępu na salę zajęć.

 3. Rodzice i opiekunowie zachowują zasady dystansu społecznego i izolacji pomiędzy sobą.

 4. Osoby uczestniczące w zajęciach zobowiązane są do bezwzględnego opuszczenia obiektu po zakończonych zajęciach.