Niedziela, 22 lipca 2018 20:01, imieniny: Magdaleny, Bolesławy, Marii
Licznik odwiedzin:318381
 

konkurs na maskę teatralną

 

konkurs+maska

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
organizowanego w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru

MASKA TEATRALNA

Organizatorem konkursu jest:
GMINNY OŚRODEK KULTURY W PORĄBCE
oraz
 MŁODZIEŻOWE CENTRUM AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ W CZAŃCU

1) Konkurs rozpoczyna się 16 lutego 2015r. i trwać będzie do 25 marca 2015.
Tematem prac konkursowych jest MASKA TEATRALNA
W konkursie mogą brać udział osoby z poszczególnych kategorii wiekowych:
1. Klasy I-III szkoły podstawowej
2. Klasy IV-VI szkoły podstawowej
3. Młodzież gimnazjalna oraz ponadgimnazjalna

Warunki uczestnictwa w konkursie:
Prace konkursowe należy złożyć do dnia 25 marca 2015r. w :
Młodzieżowym Centrum Aktywności Twórczej
(w godz. 14.00 – 16.30 od wtorku do piątku)
lub dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce.
Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice.
Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nigdzie nie wystawianymi.
Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę.
Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa i nazwa szkoły. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace niepodpisane (anonimowe) nie będą zakwalifikowane do konkursu. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu.

3) Wyniki konkursu i nagrody:
Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 27 marca 2015r. o godz. 17.00 w Międzynarodowy Dzień Teatru w Młodzieżowym Centrum Aktywności Twórczej.

Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania nagród w danej kategorii.
Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.
4) Postanowienia końcowe:
Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy w MCAT i innych miejscach wyznaczonych przez organizatora konkursu.

Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie:
http://www.gokporabka.com.pl/
Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.
5)  Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
b) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac.

Organizatorzy:
      
 

 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.